Takstein

Takstein i tegl eller betong - Hva skal du velge?

De to vanligste typene takstein er teglstein og takstein av betong. Teglsteinen har svært lange tradisjoner, mens takstein i betong er en noe mer moderne variant. De to typene takstein har mye til felles. Begge er solide og slitesterke typer taktekke, har lang levetid og er enkle å vedlikeholde. Selv både teglstein og takstein av betong egner seg på en rekke ulike hustyper, har de til felles at de er tunge og kun kan legges på robuste tak som tåler høy vekt. Begge kommer i flere forskjellige varianter med ulike farger, overflatebehandlinger og i krummet eller flat form.

Det finnes også områder der de to typene skiller seg fra hverandre. Selv om begge har lang levetid, varer teglsteinen noe lenger. Teglstein har en anslått varighet på cirka 60 til 80 år, mens takstein av betong normalt må skiftes ut etter cirka 40 til 60 år. Takstein av betong er også noe rimeligere, men i begge tilfeller varierer prisen i stor grad avhengig av kvalitet. Teglstein og takstein av betong har også noe ulike krav til takvinkel. Betongstein må ha en vinkel på minst 15 grader, mens på tak med teglstein må vinkelen være minst 22 grader. På steder der boligen ikke er utsatt for uvær er det mulig å legge takstein på tak med 18 graders vinkel.

Hvis du planlegger å gå til anskaffelse av takstein til ditt tak, er det viktig å undersøke om taket har tilstrekkelig bæreevne. Både teglstein og takstein av betong er tungt materiale og ikke alle tak er i stand til å bære det. Takstein av betong har en vekt på mellom 45 og 50 kilo per kvadratmeter. Teglsteinen er noe lettere, men ikke vesentlig. For å finne ut om ditt tak har tilstrekkelig evne til å bære takstein, bør du få en fagperson på befaring.

Hvilken type takstein bør man velge?

Som regel vil teglstein være et noe bedre egnet materiale når det kommer til estetikk, vedlikehold og varighet. Takstein av betong har imidlertid en litt rimeligere pris, og er som oftest mindre krevende å legge for taktekkere. Derfor bør man gjøre en vurdering på hvilke kriterier man vektlegger mest. Husk imidlertid på at begge typene takstein kommer i flere forskjellige fasonger. De vanligste er krummet takstein, som ofte brukes på hus med et tradisjonelt utseende, og flat takstein, som ofte egner seg best på mer moderne hus. Valg av utforming vil ha stor betydning for husets utseende.

Man kan velge takstein med glatt eller matt overflatebehandling. Velger man matt takstein, slipper man å installere snøfangere. Fordelen med glatt takstein er at man unngår dannelse av mose på taket, og man kan derfor forvente noe mindre vedlikeholdsarbeid. Takstein kommer også i ulike farger. De vanligste fargene er rød og sort.