Tak Pris

 Hva koster Skifte tak?

Det er vanskelig å anslå hva et takskifte vil koste uten å vite detaljene knyttet til prosjektet. Det finnes mange typer tak og taktekke som medfører forskjellige kostnader. Å skifte tak er noe en huseier må forvente å gjøre hvert 20. til 50. år. Hva et slikt prosjekt koster vil varierer avhengig av flere faktorer.

Omfanget på prosjektet er også noe som styrer prisen. Et stort tak vil naturlig nok koste mer enn et mindre tak. Et større tak vil imidlertid ha en lavere pris per kvadratmeter, ettersom det finnes visse skalafordeler i et slikt prosjekt. For å kunne estimere hva ulike prosjekter vil koste, har vi tilby gratis takbefaring for å bestemme prisen.

Når vi analyserer markedet og våre konkurrenter, ser vi det vi ser at snittprisen per kvadratmeter ligger på rundt 2.300 kroner inkl. mva. Prisen inkluderer alle kostnader knyttet til prosjektet, både arbeid og materialer. Vi finner også prosjekter som kommer ned mot 1.700 kroner per kvadratmeter, og prosjekter med pris opp mot 3.500 kroner per kvadratmeter.

I vårt selskap ser vi vi ser en litt annen trend, gjennomsnittlig kvadratmeterpris ligger på rundt 1250 kr inkludert mva. Prisen inkluderer alle kostnader forbundet med prosjektet, både arbeid og materialer. Vi har også mange prosjekter som kommer ned i 1000 kr per kvadratmeter. Å tilby denne prisen er ikke en lett oppgave, det kommer fra optimalisering av oppgaver, kjøp av materialer i bulkmengder, nært engasjement med ansatte i prosjekter og en rekke andre strategier.


Prisliste

Takshingel

Lav prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 500 kroner 

inkl. mva per kvadratmeter

Takshingel

Normal prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 700 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Takshingel

Høy prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 900 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Takplater

Lav prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 1000 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Takplater

Normal prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 1300 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Takplater

Høy prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 1800 kroner 

inkl. mva per kvadratmeter

Takstein tak

Lav Montering av takstige

Fra 900 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Takstein tak

Normal prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 1200 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Takstein tak

Høy prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 1700 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Montering av takstige

Lav prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 300 kroner

 inkl. mva 

per meter

Skifertak

Lav prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 1500 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Skifertak

Normal prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 2000 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Skifertak

Høy prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 3000 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Snøfangere

Lav prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 700 kroner

 inkl. mva

 per meter

Snøfangere

Normal prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 900 kroner

 inkl. mva

 per meterK

Snøfangere

Høy prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 1000 kroner

 inkl. mva

 per meter

Takrenner 

Lav prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 500 kroner

 inkl. mva

 per meter

Takrenner

Normal prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 700 kroner

 inkl. mva

 per meter

Takrenner 

Høy prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 900 kroner

 inkl. mva 

per meter

Takfornying 

Lav prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 200 kroner

 inkl. mva per kvadratmeter

Takfornying 

Normal prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 250 kroner

 inkl. mva per 

kvadratmeter

Takfornying 

Høy prosjekt kompleksitet eller material standard

Fra 350 kroner

 inkl. mva per

 kvadratmeter