Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Motta et tilbud fra oss på de tjenestene du ønsker.Vi tilbyr alltid gratis befaring! 

Velkommen til Oslo Bygg og Restaurering


Oslo Bygg og Restaurering er et firma som utfører; nytt tak, reparasjon av taket og skifte kledning, alt om isolasjon av bygninger. Vi gir ut et uforpliktende tilbud uten overraskelser etter befaringen hos deg. God service. Gode priser. Høy kvalitet. Lang erfaring. Tjenester: Takfornying, Snekkertjenester, Utvendig maling. .

Vi utfører alt av arbeid innen taktekking & tak beslag for private boliger og tak til næringsbygg. Vi har spesialisert oss innen service- og rehabilitering,- og legger hvert år om mange tusen kvadratmeter tak. Vi leverer komplette løsninger for taktekking, båndtekking renner og nedløp, vi tar også på oss større jobber ut mot næringsbygg av alle typer tak.

Går du med tanker om å gjenoppbygge, renovere eller legge nytt tak? Vi skal være ditt naturlige førstevalg som utfører komplette renoveringer og i hele Oslo & Viken. Vi har 14 års erfaring innen taktekking, og kan vise til gode referanser, som beviser at vi utfører jobben med stolthet for faget. Vi tar imot alle kunder - ingen jobb for liten, ingen jobb er for stor. Vi utfører arbeid for enkeltpersoner, bedrifter, foreninger eller eiendomseiere. Som

For oss er miljøet viktig - og vi gjør vårt beste for å sortere og resirkulere alt av byggeavfall som blir når vi utfører jobben hos dere.

Fornøyde kunder er våres første prioritet - da vi mener den beste form for markedsføring er fornøyde kunder. For å oppnå dette, tilbyr vi arbeid av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris - og yter best mulig service for å forsikre oss om at du blir en fornøyd kunde.

Vi har lang erfaring innen våres bransje, og utfører arbeidet med stolthet - Vi tilpasser oss dine ønsker, slikt at du som kunde kan føle deg trygg ved å bruke oss.
Taktekking - hva bør du tekke taket med?

Det finnes en rekke ulike materialer å velge mellom for deg som skal legge nytt tak. Pris og utseende er to viktige kriterier for valg , men også antatt levetid, vedlikehold og mulighet for reparasjon bør spille inn.

Her ser vi på forskjellige typer for taktekking og hvilke fordeler og ulemper de har.

Takstein

Tradisjonelt er kanskje skifertak det mange forbinder med takstein, men i dag er nok betongtakstein og tegltakstein mer vanlige materialer.

Begge typene leveres som enkeltkrum, dobbeltkrum og flat stein og med forskjellige profiler.

Takstein av betong blir farget med fargepigment, og du kan derfor få dem i en rekke ulike farger. Tegltakstein lages derimot av ulike typer leire som brennes under høy temperatur, noe som gir variasjon i hver takstein og mer fargespill på taket.

Takstein er et solid materiale som gir trygge tak om det legges riktig.

Ifølge Sintef Byggforsk vil tak som er tekket etter deres anbefalinger og med stein som følger Norsk Standard sjeldent være utsatt for skader. Store snølaster i kombinasjon med is kan likevel ha uheldige konsekvenser for taket.

- For å unngå slike skader er det viktig at taket er godt varmeisolert og luftet og at alle gjennomføringer og alt takutstyr er solid forankret til takets bærekonstruksjon

Asfalttakbelegg

Et tak tekket med asfalttakbelegg har vanligvis en antatt levetid på minst 25 år.

Belegg som er blitt utmagret viser seg gjerne ved at skiferbestrøingen er borte. Dette kan utbedres, men hvis taket nærmer seg normal levetid, er det som oftest best å tekke om taket istedet for å utbedre det.

Asfalttakbelegg er mer utsatt for skader enn takstein. Typiske skader kan være punktering fra spisse gjenstander, og sprekker, krakkeleringer eller krymp i belegget. Belegget kan også løsne fra oppkanter dersom det ikke er festet godt nok.

Fordelen med asfalttakbelegg er at det ofte er relativt enkelt å utbedre skader. Punkteringer kan f.eks. repareres ved å sveise en lapp over skadestedet. Større problemer, som betydelige sprekker som kanskje er forårsaket av krymp, bør utredes av fagfolk.

Takfolier

Takfolier av PVC har, som asfalttakbelegg, en forventet levetid på rundt 25 år. Levealderen vil dog variere avhengig av kvalitet, bruksmåte og vedlikehold.

Og som asfalttakbelegg er også takfolier mer utsatt for skader i form at punktering, revner og krymp.

I følge Sintef Byggforsk kan uarmerte PVC-folier krympe med så mye som to prosent, noe som kan føre til at den revner.

- Slike skader krever øyeblikkelige tiltak. Hvis folien har krymp og ellers er medtatt, bør man foreta full omtekking. Hvis folien for øvrig er bra, kan man skjøte inn en ny foliebane langs gesimsene for å kompensere for krympingen.

Skifer

Skifertekking er noe vi, dels misvisende, ser på som «urnorsk», og er kjent fra 1300-tallet. Skifer er et nesten uslitelig materiale som kan ligge i flere hundre år, og det er undertaket som må skiftes lenge før skiferen, som for mange andre tekkinger.

Prisen kan virke høy, men tar du levetiden i betraktning, blir den likevel lav. Det er tre hovedformer av tilpasset skifer: Rektangel, lappskifer og ruteskifer, ved siden av såkalte villheller.

Tilformet skifer har hakk eller hull for å festes med spesielle skiferspiker, og skiferen kan legges om igjen flere ganger.

  • Den tynneste skiferen har en tykkelse på 6-10 mm, og veier ca. 50 kilo pr. m2. Tykkere skifer går opp til 100 kilo, mens villskifer er helt oppe i 150 kilo pr. m2. Taket må derfor beregnes hvis det ikke har vært tilsvarende tung tekking tidligere.
  • Takhellingen bør helst være 22 grader.
  • Lekteavstanden kan tilpasses en smule, slik at taket kan deles opp i høyden.